Velkommen til Vistec

Med en solid erfaring i vision og automatik, tilbyder Vistec et udvalg af informations-, sikrings- og overvågnings systemer. Foruden behovet for øget sikring, oplever vi også en rivende udvikling indenfor automatisering af hjem, arbejde og forretning, hvorfor det er vigtigt at systemerne er fleksible, kan tale sammen og selvfølgelig er nemme at bruge. Det er med denne baggrund, at vi vælger de produkter vi fører.

* * *

Vistec formidler desuden salg af porøst aluminium. Et spændende produkt med unikke egenskaber, der anvendes indenfore køling, gas- og væske-flow, trykudligning, mekanisk filtrering samt lyddæmpning – blot for at nævne nogle få anvendelser. Her kommer materialets mekaniske fordele som ensartet porøsitet, stor indre overflade, styrke og bearbejdning helt til sin ret. Det porøse aluminium produceres desuden med en stor ensartethed, som styrker de designede egenskaber og sikrer et optimalt resultat – hver gang.

* * *

Fra tid til anden bliver vi kontaktet af kunder, der søger hjælp med baggrund i vores mangeårige erfaring med teknik, vision, emballage samt internationalt salg og markedsføring.
Vistec sammensætter et kundetilpasset forløb med faste mål for tid, ramme og økonomi. Det sidste er vigtig, for det skal kunne betale sig for kunden.
Vi har en no-nonsens tilgang, og sigter med en hurtig og målrettet indsats at hjælpe et projekt eller en opgave på rette vej. No-nonsens betyder ikke at vi ikke går i dybden, laver rapporter eller analyser, for det gør vi hvis kunden ønsker det.
Vi beskæftiger os typisk med:

 • Kunde- og forhandlersupport opgaver
 • Produktudvikling og support
 • Rådgivning omkring automatisk kvalitetskontrol ved hjælp af vision
 • Hjælp med salg- og marketingopgaver
 • Etablering på nye markeder
 • IPR-strategier for at beskytte opfindelser, ideer, know-how, design eller handels-navn

Alt vores arbejde foregår i tæt og fortrolig kontakt med kunden. Vi trækker på vores egne eksterne samarbejdspartnere såfremt der er behov og accept.

* * *

Altid interesseret hører vi gerne om jeres udfordringer, kommer med gode ideer samt giver et uforpligtende bud på, hvordan vi professionelt løser opgaven.


– and to our International Clients


We are happy to bid you welcome to Vistec

Vsitec offers information, security and quality inspection systems on the Danish market. Products that are flexible and easy to interface and operate.

We also offer high quality porous aluminium intended for filter, flow, cooling and noise reduction applications.

* * *

And from time to time we are commissioned to deliver a competent yet flexible assistance based on year long experience with technology, vison, packaging and successful international business development.

A network of valuable contacts within the industries enable us to add good value in our assistance.

We offer a no-nonsens approach and aim with a fast but focused effort to help the project or task along on its path.
We typically work with:

 • Customer and reseller support issues
 • Product development and development
 • Consultancy on automatic visual quality inspection systems
 • Sales and marketing support
 • Helping companies enter new markets or segments
 • Intellectual Property Rights (IPR ) strategies to protect inventions, ideas, knowhow, design or tradenames

* * *

All our work takes place in close and confidential contact with the customer. We draw on our own external partners only if needed and accepted.

* * *

Please, do not hesitate to contact us to find out how we are able to help