GDPR

Ifølge databeskyttelsesloven (GDPR) skal vi oplyse, hvordan vi håndterer dine personlige data. Du har krav på at vide hvilke data vi har liggende om dig, og hvordan vi behandler dem. Du skal have mulighed for at kontakte os og få dette at vide, og eventuelt få det slettet, hvis det er det du ønsker.

Dataansvarlig

En “dataansvarlig” defineres som en virksomhed, offentlig myndighed eller andet organ, der – enten alene eller sammen med andre – afgør, til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler, der må foretages behandling af personoplysninger.

I dette sammenhæng er Vistec som virksomhed dataansvarlig for de persondata, du giver os.

En virksomhed skal have en ansvarlig databeskyttelsesrådgiver, hvis opgave det er at sikre, at alle personlige data opbevares og behandles efter de regler, der er fastsat.

Det er også denne databeskyttelsesrådgiver, du skal kontakte, hvis du vil have oplyst hvilke data vi har liggende på dig, og hvis der er data du vil have slettet.

Hos VISTEC kontakter du indehaveren David Joelsen, som også er databeskyttelsesrådgiveren:

 • Tlf.: 21 67 17 78
 • Email: info @ vistec.dk
 • Brev: Adresseret til:
  VISTEC
  Kirkestien 23, Sengeløse
  2630 Taastrup

Hvilken data har vi på dig?

Hvis vi har data liggende på dig, kan det være af en eller flere følgende årsager:

 • Ny kunde/tilbud
  Hvis du er en ny eller potentiel kunde hos os, men endnu ikke har købt en af vores ydelser, har vi dine oplysninger i vores tilbudsarkiv. Dette inkluderer navn, telefon og adresse. Vi beholder disse data på ubestemt tid, med mindre du retter henvendelse om at få det fjernet.
 • Fakturering
  Hvis du er kunde hos os, gemmer vi dine personlige oplysninger – navn, adresse, CVR-nummer og kontaktoplysninger (herunder email og telefonnummer) – i vores faktureringssystem. Vi er forpligtet til at beholde disse oplysninger i minimum 5 år. Hvis du ønsker at få slettet dine oplysninger fra vores faktureringssystem, skal der altså være gået minimum 5 år siden du sidst købte noget af os.
 • Kontaktformularer
  Når du skriver en mail til os, udfylder vores kontaktformular på hjemmesiden eller udveksler et visitkort med os, oplyser du bl.a. dit navn og email-adresse. Disse oplysninger gemmes i vores mailarkiv på ubestemt tid.
 • Nyhedsbrevstilmeldinger
  Hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, gemmes dit navn og email-adresse i vores hjemmesides administrationssystem. Her bliver det liggende indtil du afmelder dig (ved at klikke på linket “afmeld nyhedsbrev” nederst i et nyhedsbrev), eller hvis du kontakter os om at få dig slettet. Hvis du afmelder dig, fjernes dit navn og email-adresse automatisk fra vores administrationssystem, men vil stadig stå på modtagerlisten i vores interne arkiv over udsendte nyhedsbreve. Vi vil dog ikke kunne sende dig yderligere flere automatiske emails.

Datadeling med samarbejdspartnere

Vores CRM-partner (kundedatabase) er databehandler på vores vegne, men vi er stadig dataansvarlige for den data.

En “databehandler” defineres som en virksomhed, offentlig myndighed eller andet organ, der behandler personoplysninger på den dataansvarliges vegne og efter instruks fra den dataansvarlige.

Hvis du ønsker oplysninger om disse data eller ønsker at få slettet denne data, er det stadig os, du skal kontakte.

Vi deler ikke dine personlige data med tredjeparter uden dit samtykke.

Dine rettigheder

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke om vores opbevaring og behandling af dine data tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen.

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Du har:

 • Indsigtsret
  Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig. Det vil sige, du kan til enhver tid rette henvendelse til os og få at vide, om vi har data på dig liggende og hvad vi bruger den data til.
 • Ret til berigtigelse
  Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
 • Ret til sletning
  I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
 • Ret til begrænsning af behandling
  Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne (bortset fra opbevaring) med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 • Ret til indsigelse
  Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.
 • Ret til at transmittere oplysninger
  Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan yderligere læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

Klage

Hvis du er utilfreds med vores håndtering af dine data, kan du rette henvendelse til vores førnævnte databeskyttelsesrådgiver.

Du kan også indgive en klage til Datatilsynet.


Spørgsmål

Har du yderligere spørgsmål om vores behandling af din data, kan du rette henvendelse til vores databeskyttelsesrådgiver.